Jachtowy sternik morski

Zajęcia teoretyczne odbywają się we Wrocławiu.

Zajęcia praktyczne pięciodniowe szkolenie manewrowe połączone z rejsem,

Cena:

1300zł + opłata za egzamin 350 zł, za patent 50 zł
(dla uczniów i studentów do 26 roku życia odpowiednio: 175 zł i 25 zł po okazaniu ważnej legitymacji)