Locja

Jest to dział wiedzy opisujący wody żeglowne oraz brzegi wód z punktu widzenia sprawnej i bezpiecznej żeglugi.
Dzieli się na śródlądową i morska.
Opisuje miejsca trudne i niebezpieczne zawiera informację niezbędne do bezpiecznej żeglugi po danym akwenie.

Przykład oznakowania miejsca niebezpiecznego przy pomocy znaków kardynalnych:

download