Prace bosmańskie

Węzły wymagane na patent żeglarza jachtowego:
-prosty,
-ratowniczy (dwa sposoby),
-knagowy,
-ósemkowy,
-refowy,
-szotowy,
-flagowy,
-rożkowy,
-sztyk,
-wyblinka,
-cumowy żeglarski,
-buchta