Sternik Motorowodny

Szkolenie trwa tydzień na koniec szkolenia organizujemy egzamin.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

SM18 – 1- 12.03.18 – 18.03.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
UWAGA! – „szkolenie polarne” – tylko dla całkowicie
zdeterminowanych co do terminu osób.
(prawdziwych hardcore’ów)
Absolwenci będą z nami później pływać na polowania na foki i
niedźwiedzie polarne, będzie zimno, mokro i srogo 🙂

SM18 – 2- 19.03.18 – 25.03.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18 – 3- 26.03.18 – 01.04.18 – miejsca wolne 5 zajęte 2
SM18 – 4- 02.04.18 – 08.04.18 – miejsca wolne 5 zajęte 1
SM18 – 5- 09.04.18 – 15.04.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18 – 6- 16.04.18 – 22.04.18 – miejsca wolne 5 zajęte 0
SM18 – 7- 23.04.18 – 29.04.18 – miejsca wolne 5 zajęte 0
SM18 – 8- 30.04.18 – 06.05.18 – miejsca wolne 5 zajęte 0
SM18 – 9- 07.05.18 – 13.05.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18-10- 14.05.18 – 20.05.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18-11- 21.05.18 – 27.05.18 – miejsca wolne 5 zajęte 2
SM18-12- 28.05.18 – 03.06.18 – miejsca wolne 5 zajęte 1
SM18-13- 04.06.18 – 10.06.18 – miejsca wolne 5 zajęte 1
SM18-14- 11.06.18 – 17.06.18 – miejsca wolne 5 zajęte 2
SM18-15- 18.06.18 – 24.06.18 – miejsca wolne 5 zajęte 2
SM18-16- 25.06.18 – 01.07.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18-17- 02.07.18 – 08.07.18 – miejsca wolne 5 zajęte 2
SM18-18- 09.07.18 – 15.07.18 – miejsca wolne 4 zajęte 1
SM18-19- 16.07.18 – 22.07.18 – miejsca wolne 5 zajęte 3
SM18-20- 23.07.18 – 29.07.18 – miejsca wolne 5 zajęte 0

UWAGA! – „szkolenie polarne” opis powyżej.
Uwaga już trwają zapisy na kursy jesienne, liczba wolnych miejsc szybko się zmniejsza 🙂

Cena:
600zł kurs + opłata za egzamin 250 zł, za patent 50 zł
(550 dla uczniów i studentów do 26 roku życia odpowiednio: 125 zł i 25 zł po okazaniu ważnej legitymacji)

UWAGA!!!
Dla uczestników kursów żeglarskich mamy specjalną ofertę 500zł za kurs.

stingray

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:
1) podstawy budowy jachtów motorowych;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) budowa silników,
b) obsługa i konserwacja silników,
c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3) manewrowanie jachtem motorowym;
4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5) podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
8) pomoce nawigacyjne;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3) praca w charakterze członka załogi;
4) podstawowe prace bosmańskie.